Rada Biznesu

Współpraca w ramach Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ ma na celu stworzenie efektywnej platformy porozumienia w zakresie tworzenia wysokiej jakości dorobku naukowego, usprawniania procesów edukacyjnych, uaktywnienia kontaktów biznesowych i podejmowania działań promocyjno-marketingowych. W ten sposób środowisko akademickie i biznesowe mogą efektywnie i racjonalnie wykorzystać posiadane zasoby i potencjał oraz wpłynąć na poprawę jakości bazy naukowo-edukacyjnej w Łodzi i regionie łódzkim.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

W naszym gronie jest już 15 firm z Łodzi i województwa łódzkiego

WYDARZENIA SPECJALNE

Targi i konferencje z udziałem pracodawców z naszego regionu

OFERTY PRACY

Pomagamy studentom w rozpoczęciu kariery zawodowej u naszych partnerów

Aktualności