Tel.: 42 665-52-60
faks: 42 665-52-54

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Aktualności

Ticket to Your Future z Infosys BPO Poland

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, odbywających się w ramach projektu Ticket to Your Future. Na warsztaty zapraszamy 25.04.2016 r. już od godziny 9.00 na Wydziale Filologicznym UŁ. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele firmy Infosys BPO Poland z Łodzi.

Czytaj dalej


„SPECLANG2016. JĘZYKI SPECJALISTYCZNE. EDUKACJA. PERSPEKTYWY. KARIERA” - międzynarodowa konferencja naukowo-edukacyjna na Wydziale Filologicznym UŁ

W dniach 4 i 5 marca 2016 r. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował międzynarodową konferencję pt. „SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”. Nad wagą problemu języków obcych i specjalistycznych w kontekście rynku pracy debatowało ponad 70 naukowców z 13 krajów. Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, a w obrady włączyli się także przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego oraz studenci.

 

Czytaj dalej


Targi kompetencji

04 marca 2016 w godzinach 10.00 - 16.00 serdecznie zapraszamy na targi kompetencji, które odbędą się w ramach międzynarodowej konferencji SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Równolegle do sesji naukowych odbywać się będą targi kompetencji skierowane do studentów z udziałem przedstawicieli sektora społecznogospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Czytaj dalej


Język niemiecki w środowisku biznesowym

Język niemiecki w środowisku biznesowym to nowa oferta modułu zawodowego proponowana od roku akademickiego 2015/16 przez Filologię Germańską UŁ.

Program modułu zawodowego Język niemiecki w środowisku biznesowym został opracowany w oparciu o najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na kandydatów ze znajomością języka niemieckiego, jak również w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w semestrze letnim 2015 r. w grupie studentów filologii germańskiej pierwszego i drugiego stopnia.

Czytaj dalej


Kim jesteśmy?

Niniejsza strona przybliży Państwu kluczowe korzyści płynące ze ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym w ramach programu "UŁ dla Pracodawców" oraz Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Do współpracy zapraszamy firmy zainteresowane wspólną realizacją projektów naukowobiznesowych oraz budowaniem wizerunku solidnego pracodawcy w środowisku studenckim i akademickim.

Najnowsze oferty

Junior Customer Operations Specialist with German

CAPITA, 04.01.2017

INFOSYS, 16.12.2016

INFOSYS, 16.12.2016

INFOSYS, 16.12.2016

Customer Service Administrator

INFOSYS, 16.12.2016