Tel.: 42 665-52-60
faks: 42 665-52-54

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Członkowie

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy Filologii Germańskiej UŁ

Centrum Języka Francuskiego UŁ (dawniej Ośrodek Polskiego Komitetu Alliance Française

English Language Centre - Studium Języka Angielskiego UŁ

Szkoła Języków Obcych EuroDialog

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

Fujitsu

Infosys BPO Poland

Dom Wydawniczy Księży Młyn

Wydawnictwo Naukowe Primum Verbum

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich

Żarówka PR i Marketing

Kim jesteśmy?

Niniejsza strona przybliży Państwu kluczowe korzyści płynące ze ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym w ramach programu "UŁ dla Pracodawców" oraz Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Do współpracy zapraszamy firmy zainteresowane wspólną realizacją projektów naukowobiznesowych oraz budowaniem wizerunku solidnego pracodawcy w środowisku studenckim i akademickim.

Najnowsze oferty

Junior Customer Operations Specialist with German

CAPITA, 04.01.2017

INFOSYS, 16.12.2016

INFOSYS, 16.12.2016

INFOSYS, 16.12.2016

Customer Service Administrator

INFOSYS, 16.12.2016