Tel.: 42 665-52-60
faks: 42 665-52-54

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Pierwsze posiedzenie w nowym roku akademickim za nami

4 października miało miejsce pierwsze w roku akademickim 2017/18 spotkanie Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Podczas posiedzenia przedstawiciele firm skupionych w Radzie rozmawiali z pracownikami naszego Wydziału na czele z prodziekanem ds. współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Arturem Gałkowskim i dr Agnieszką Stawikowską-Marcinkowską (pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy z biznesem i pracodawcami) o możliwościach dalszych partnerskich działań. Dyskusja dotyczyła m.in. rozszerzenia oferty płatnych praktyk dla naszych studentów, powstania dodatkowych kursów umożliwiających wykształcenie umiejętności cenionych przez pracodawców oraz organizacji wydziałowych wydarzeń z udziałem przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu. W trakcie spotkania odbyła się również prezentacja firmy Magellan, która w niedługim czasie prawdopodobnie dołączy do grona firm będących członkami Rady Biznesu i Pracodawców.

Mamy nadzieję, że efekty planowanych wspólnych inicjatyw już wkrótce staną się zauważalne dla naszych studentów i absolwentów.

 Powrót do aktualności

Kim jesteśmy?

Niniejsza strona przybliży Państwu kluczowe korzyści płynące ze ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym w ramach programu "UŁ dla Pracodawców" oraz Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Do współpracy zapraszamy firmy zainteresowane wspólną realizacją projektów naukowobiznesowych oraz budowaniem wizerunku solidnego pracodawcy w środowisku studenckim i akademickim.

Najnowsze oferty

Transaction Junior Specialist with Italian

Magellan, 23.10.2017

Transaction Process Coordinator with Italian

Magellan, 23.10.2017

lektor/trener języka hiszpańskiego

Hutchinson Institute, 13.10.2017

lektor/trener języka niemieckiego

Hutchinson Institute, 13.10.2017

Junior Customer Operations Specialist with German

CAPITA, 01.10.2017