Tel.: 42 665-52-60
faks: 42 665-52-54

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

SPECLANG 2017. Kolejna edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowo-edukacyjnej

Wydział Filologiczny UŁ zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukowo-edukacyjną SPECLANG 2017. Języki specjalistyczne. Edukacja - Kariera - Perspektywy, która odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2017 r.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniu języków obcych oraz języków specjalistycznych w kontekście rynku pracy. Zakres tematyczny wystąpień to między innymi nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutyka języków fachowych na studiach neofilologicznych, języki specjalistyczne w przekładzie etc.

Języki konferencji to polski, niemiecki i angielski.

W ramach ww. obszarów przewidziane są 20-minutowe wystąpienia, po których nastąpi 10 minutowa dyskusja. W sesji plenarnej z kolei odbędą się wystąpienia renomowanych przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Równolegle do sesji naukowych zorganizowane zostaną skierowane do studentów targi kompetencji z udziałem przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Fot. Paweł AugustyniakPowrót do aktualności

Kim jesteśmy?

Niniejsza strona przybliży Państwu kluczowe korzyści płynące ze ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym w ramach programu "UŁ dla Pracodawców" oraz Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Do współpracy zapraszamy firmy zainteresowane wspólną realizacją projektów naukowobiznesowych oraz budowaniem wizerunku solidnego pracodawcy w środowisku studenckim i akademickim.

Najnowsze oferty

Transaction Junior Specialist with Italian

Magellan, 23.10.2017

Transaction Process Coordinator with Italian

Magellan, 23.10.2017

lektor/trener języka hiszpańskiego

Hutchinson Institute, 13.10.2017

lektor/trener języka niemieckiego

Hutchinson Institute, 13.10.2017

Junior Customer Operations Specialist with German

CAPITA, 01.10.2017