Tel.: 42 665-52-60
faks: 42 665-52-54

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

„SPECLANG2016. JĘZYKI SPECJALISTYCZNE. EDUKACJA. PERSPEKTYWY. KARIERA” - międzynarodowa konferencja naukowo-edukacyjna na Wydziale Filologicznym UŁ

W dniach 4 i 5 marca 2016 r. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował międzynarodową konferencję pt. „SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”. Nad wagą problemu języków obcych i specjalistycznych w kontekście rynku pracy debatowało ponad 70 naukowców z 13 krajów. Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, a w obrady włączyli się także przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego oraz studenci.

Nauczanie języków na współczesnym uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem sektora zatrudnienia absolwentów filologii stanowiło główną oś tematyczną i punkt wyjścia do rozważań prelegentów. Debatowano o metodach nauczania języka obcego na potrzeby rynku pracy, językach specjalistycznych w programach nauczania oraz o kształceniu nauczycieli. Istotnym zagadnieniem była współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz pytanie o potrzebę tworzenia nowych kierunków studiów neofilologicznych. Rozważano nad propedeutyką języków fachowych oraz przekładem tekstów specjalistycznych.

Konferencję uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego – prof. Piotr Stalmaszczyk oraz Prodziekan – prof. Zenon Weigt. Wykład inauguracyjny odnośnie współpracy uczelni z pracodawcami wygłosił Prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia, prof. Jarosław Płuciennik. Następnie uczestnicy debatowali w trzech sekcjach: polsko-, niemiecko- i angielskojęzycznej.

Ponad 70 uczestników konferencji przyjechało do Łodzi z Austrii, Brazylii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Gruzji, Kostaryki, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii i Słowenii.

Równolegle do sesji naukowych odbyły się skierowane do studentów targi kompetencji z udziałem ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. W targach wzięli udział: Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. (CBRD), Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego (CEIG), CERI International Sp. z o.o., Faurecia, Infosys BPO Poland, TomTom oraz Xerox.

Po dwóch dniach wymiany myśli nad miejscem i charakterem języka obcego na uczelni wyższej z perspektywy nauczania na potrzeby rynku pracy, przyszedł czas na ewaluację i konkretyzację odpowiedzi na stawiane pytania. Wnioski z obrad oraz artykuły uczestników konferencji SPECLANG2016 będzie można przeczytać w monografiach pokonferencyjnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji www.speclang.uni.lodz.pl.Powrót do aktualności

Kim jesteśmy?

Niniejsza strona przybliży Państwu kluczowe korzyści płynące ze ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym w ramach programu "UŁ dla Pracodawców" oraz Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ.

Do współpracy zapraszamy firmy zainteresowane wspólną realizacją projektów naukowo-biznesowych oraz budowaniem wizerunku solidnego pracodawcy w środowisku studenckim i akademickim.

Najnowsze oferty

stażysta

ITFF, 19.03.2018

asystent ds. uzgadniania kont z językiem niemieckim

CERI International, 30.01.2018

asystent ds. obsługi procesów niemieckojezycznych

CERI International, 30.01.2018

Junior Customer Operations Specialist with European Languages

CAPITA, 17.01.2018

Junior Customer Operations Specialist with English

CAPITA, 17.01.2018